Bepalings en voorwaardes

 

DEFINISIES

 • Waar ons vereis in die dokument verwys na Helpende Hand (HH) verwys ons na:
 • HH Helpende Hand MSW (SHH);
 • Die Helpende Hand Studie Trust (HHST);
 • Helpende Hand Sake Edms Bpk. (HHS)

 

INLEIDING

 • #HelpJag is ʼn onafhanklike webwerf, gepubliseer en saamgestel op https://helpjag.co.za, deur die nie-winsgewend organisasie, Solidariteit Helpende Hand.
 • #HelpJag is spesifiek saamgestel met die doel om die #HelpJag projek in werking te stel. Die gebruik van die #HelpJag webwerf is gratis, alhoewel sekere dienste, wat van tyd – tot – tyd deur onafhanklike diensverskaffers of adverteerders gelewer mag word, betaling vereis.
 • Skakeling, handeldrywing of prysvasstelling met, of gebruik van dienste van ‘n onafhanklike diensverskaffer of adverteerder op #HelpJag bly die uitsluitlike verantwoordelikheid van die gebruiker van #HelpJag.
 • Solidariteit Helpende Hand sal nie as middelman of agent van enige gebruiker van die #HelpJag of onafhanklike diensverskaffer of adverteerder optree nie.
 • Deur die #HelpJag webwerf, enige gedeelte daarvan (ook portale, #HelpJag se Facebook-bladsy en die blogs) of die #HelpJag -nuusbrief (gesamentlik die "webwerf"), te gebruik, verbind die gebruiker hom/haarself die gebruiker aan die gebruiksvoorwaardes soos hier uiteengesit. Die gebruiksvoorwaardes tree in werking op die tydstip wanneer die gebruiker die webblad vir die eerste keer gebruik en vorm 'n ewigdurende ooreenkoms tussen die gebruiker en #HelpJag.
 • Indien die gebruiker nie verbind wil voel deur al die voorwaardes wat hierna volg nie, moet dan asseblief nie hierdie webwerf besoek, gebruik en/of bydra tot hierdie webwerf nie.
 • #HelpJag streef na die opheffing van behoeftige mense en hierdie webwerf word sentraal gebruik ten einde hierdie doel te bereik.
 • Die menings van bydraers van blogs tot hierdie webwerf is hul eie en weerspieël nie noodwendig die mening van die redaksie en bestuur van Solidariteit Helpende Hand nie.
 • Hierdie bepalings en voorwaardes geld en is van toepassing vir elke afsonderlike donasie, hetsy geldelik of skenking.

 

Waardes

 • Gebruik van die webwerf geskied binne ‘n bepaalde ruimte van voorkeure en die webwerf se inhoud weerspieël dit.
 • Christelike waarderaamwerk: Gesprekvoering en gebruik vind binne ‘n Christelike raamwerk plaas en die styl en inhoud van gesprekvoering sal daardeur beïnvloed word.
 • Individuele vryheid: dat elke mens in die eerste plek vir homself verantwoordelik is en vry van dwang behoort te wees om sy/haar roeping na te streef.
 • Vrye gemeenskapsvorming: dat elke mens homself in gemeenskapsverband uitleef – die hoekstene van die beskawing en ‘n sinvolle lewe.
 • Respek aan die gesag van die tradisie: dat die bewyslas vir die verwerping van ‘n gebruik of tradisie by die verwerper lê.
 • Aanslag: Artikels handhaaf ‘n beskaafde toon. Lesers kan dit uitdagend vind, maar dit sal nie uittartend wees nie.

 

Beperkte aanspreeklikheid en vrywaring

 • Die gebruiker gebruik van die webwerf op eie risiko.
 • Deur die gebruik van https://helpjag.co.za of anders genoem #HelpJag, gee die gebruiker Solidariteit Helpende Hand toestemming om hom/haar te kontak op enige van die kontakbesonderhede wat tydens die skep van sy/haar gebruikersprofiel weergegee is.
 • Solidariteit Helpende Hand bied geen waarborge met betrekking tot die webwerf of die inhoud daarvan nie.
 • Solidariteit Helpende Hand waarborg nie die waarheid of korrektheid van enige inligting wat op die webwerf verskyn nie, alhoewel Solidariteit Helpende Hand alles in sy vermoë doen om die kwaliteit en akkuraatheid van die dienste en inligting te verseker, is dit jou eie verantwoordelikheid om die waarheid of korrektheid daarvan na te gaan.
 • Solidariteit Helpende Hand is nie aanspreeklik vir enige verlies, uitgawe of skade van welke aard ook al wat die gebruiker mag ly of aangaan as gevolg van sy/haar toegang tot of gebruik van enige inligting vervat op die webwerf nie, insluitend, sonder beperking, enige verlies, uitgawe of skade wat tot stand gekom het as gevolg van een van die volgende:
  • foutiewe inligting vervat op die webblad;
  • ongemagtigde toegang of wysiging van die webblad deur 'n derde party;
  • die onbeskikbaarheid van die webblad;
  • die vernietiging van die gebruiker se data of rekenaartoerusting, of die data of rekenaartoerusting van 'n derdeparty wat die gebruiker gebruik het om toegang tot die webblad te verkry.
  • Skakeling of handeldrywing met of gebruik van dienste van ‘n onafhanklike diensverskaffer of adverteerder op #HelpJag.
 • Die gebruiker vrywaar Solidariteit Helpende Hand teen enige aanmaning, eis of regsaksie wat teen Solidariteit Helpende Hand ingestel word wat direk of indirek voortvloei as gevolg van jou gebruik van, of toegang tot, hierdie webwerf.
 • Solidariteit Helpende Hand behou die reg voor om die webwerf op sy eie diskresie en te enige tyd te verander, op te gradeer of op te skort.
 • Die gebruiker is self verantwoordelik vir enige inhoud wat die gebruiker aan Solidariteit Helpende Hand stuur, op die webwerf laai of deur middel van Solidariteit Helpende Hand aan derdes versend.
 • Solidariteit Helpende Hand is nie verantwoordelik vir die verlies van enige inhoud wat die gebruiker op die webblad laai of deur die webblad versend nie en dit is die gebruiker se eie verantwoordelikheid om self 'n reserwekopie te maak.
 • Sonder om afbreuk te doen aan die algemene strekking van die voorafgaande, stem die gebruiker toe, wanneer hy/sy enige publikasie, inligting of ander bydrae op die webwerf plaas, tot moontlike benadeling as gevolg van laster deur ander gebruikers van Solidariteit Helpende Hand wat op die webblad gepubliseer word.
 • Sonder om afbreuk te doen aan die voorafgaande, vrywaar die gebruiker Solidariteit Helpende Hand voorts teen enige lastereis wat die gebruiker teen 'n ander #HelpJag-gebruiker mag instel of wat deur sulke ander gebruikers teen hom/haar ingestel word.

 

Privaatheid

 • Die gebruiker gee toestemming dat Solidariteit Helpende Hand sy/haar persoonlike inligting wat die gebruiker aan ons bekend maak deur die gebruik van die webwerf mag versamel.
 • Solidariteit Helpende Hand gebruik sulke persoonlike inligting vir doeleindes van bemarking van produkte binne die Solidariteit Beweging en vennote, asook om die funksionaliteit van die webblad te verbeter.
 • Solidariteit Helpende Hand sal slegs die gebruiker se persoonlike inligting met derde partye deel wat gekeur is en dienste lewer op die webwerf. Hierdie is derde partye wat duidelik op die webwerf aangedui is op die spesifieke portaal waar die gebruikersy/haar inligting deel.
 • Solidariteit Helpende Hand sal nie die gebruiker se inligting met enige ander party, wat nie ʼn vennoot van die webwerf is nie, deel sonder om vooraf die gebruiker se toestemming te verkry nie, tensy Solidariteit Helpende Hand in terme van die heersende reg verplig is om dit te doen, indien dit nodig is om die webblad te bedryf of as dit in openbare belang is om die inligting vry te stel.
 • Die gebruiker gee hiermee toestemming dat ons sy/haar persoonlike inligting aan die webwerf se diensverskaffers en vennote mag gee ten einde die webblad te bedryf.
 • Koekies (cookies): ʼn Koekie, ook bekend as ʼn HTTP-koekie, webkoekie, of blaaierkoekie, is ʼn klein hoeveelheid data wat van ʼn webwerf af gestuur word en in die gebruiker se webblaaier gestoor word terwyl die gebruiker die webwerf gebruik.
 • Elke keer as die gebruiker die webwerf besoek, stuur die blaaier die koekie na die bediener terug om die webwerf van die gebruiker se vorige aktiwiteit te verwittig.
 • Koekies is as ʼn betroubare instrument vir webwerwe ontwerp om inligting op ʼn staat (soos items in ʼn aanteken invul spasie) te onthou of om die gebruiker se blaai-aktiwiteite (insluitend klikke op spesifieke knoppies, intekening, of die bladsye wat maande of jare gelede deur die gebruiker besoek is) vas te lê.
 • Die gebruiker berus hom/haarself met die inhoud van paragrawe 4.6 – 4.8 hierbo.

 

Inhoudsbestuur

 • #HelpJag maak van tyd tot tyd gebruik van die praktyk van samevoeging (‘aggregation’) van inhoud deur inligting wat van ander bronne versamel is, te herpubliseer.
 • Saamgevoegde inhoud word altyd herskryf deur #HelpJag se joernaliste.
 • Waar moontlik word nuwe inligting bygewerk.
 • Die oorspronklike bron van saamgevoegde inhoud word altyd aangedui, met ʼn aktiewe skakel na die oorspronklike bron se artikel.
 • Die besluit diskresie om te besluit watter inhoud op die #HelpJag geplaas word, berus uitsluitlik by Solidariteit Helpende Hand.

 

Skakels na derde partye

 • Die webwerf bevat skakels na ander webwerwe met inligting en ander materiaal wat deur derde partye geskep is. Alhoewel Solidariteit Helpende Hand die skakels met sorg uitkies, kan Solidariteit Helpende Hand geen aanspreeklikheid aanvaar vir die inhoud van sulke webwerwe nie.
 • 'n Skakel op die #HelpJag webwerf na 'n ander webwerf beteken nie dat Solidariteit Helpende Hand die inhoud van daardie webwerf nagegaan het nie en dit beteken ook nie dat Solidariteit Helpende Hand daardie inhoud goedkeur nie.

 

Deelname deur lesers

 • Enige gebruiker is welkom om kommentaar te lewer en deel te neem aan #HelpJag, welke kommentaar egter vry moet wees van rassisme, seksisme, homofobie, onvanpaste persoonlike opmerkings, ander vorms van haatspraak of kru, kras en vuil taal.
 • Kommentators/gebruikers word gekoppel aan ‘n elektroniese profiel.
 • Kommentators/gebruikers mag slegs een profiel op #HelpJag bedryf.
 • Kommentaar word outomaties en onveranderd op #HelpJag geplaas soos wat dit gelewer word.
 • Kommentaar moet pas by die beskaafde toon en waardestelsel van #HelpJag.
 • Die doelbewuste ontwrigting van gesprekke, onder meer deur irrelevante, uitlokkende stellings (“trolling” of “flaming”), word nie toegelaat nie.
 • Agtervolging van mede-kommentators (“stalking”) deur voortdurend op hul kommentaar te fokus en sinvolle reaksie op daardie kommentators in die weg te staan, word nie toegelaat nie.
 • Herhaaldelike plasing van dieselfde inhoud in verskillende kommentaarstukke of die plasing van irrelevante inligting of skakels na irrelevante webadresse, word nie toegelaat nie.
 • Rassistiese en seksistiese kommentaar, of kommentaar wat andersins aanstootlik of diskriminerend van aard is, sal nie toegelaat word nie.
 • Ander lesers en kommentators sal nie persoonlik aangeval en/of verneder word nie.
 • Kommentaar moet relevant wees tot die artikel waarop kommentaar gelewer word.
 • Kommentaar wat geweld aanwakker, haatspraak verteenwoordig, kru of vuil taalgebruik insluit, of lasterlik of Godslasterlik van aard is, sal nie geduld word nie.
 • ʼn Suksesvolle plasing van kommentaar is onderhewig aan ʼn outomatiese siftingsproses gebaseer op ʼn vooraf vasgestelde lys ongewenste/onaanvaarbare woorde en frases.
 • #HelpJag hou die reg voor om sonder verdere kennisgewing enige kommentaar wat ons insiens nie onderhewig is aan die bepalings van hierdie beleid nie, eensydig te verwyder.
 • Die kommentator hoef nie in kennis gestel te word indien sy kommentaar verwyder word nie, en redes vir die verwydering hoef nie deur #HelpJag verskaf te word nie.

 

KOEKIES (Cookies)

Ons webwerf maak gebruik van koekies. Deur gebruik te maak van ons webwerf of deur aanvaarding van hierdie bepalings en voorwaardes stem u in tot ons gebruik van koekies ooreenkomstig die bepalings van hierdie beleid en ons privaatheidsbeleid.

 • 'n Koekie is 'n lêer met 'n identifiseerder ('n string letters en syfers) wat deur 'n webbediener na 'n webblaaier gestuur word en deur die webblaaier geberg word. Die identifiseerder word dan weer na die bediener teruggestuur wanneer die webblaaier 'n bladsy van die bediener versoek.
 • Koekies kan óf permanente (persistent) koekies óf eenmalige (session) koekies wees: 'n Permanente koekie sal deur 'n webblaaier gestoor word en bly geldig tot die vervaldatum daarvan, tensy dit deur die gebruiker voor die vervaldatum verwyder word. 'n Eenmalige koekie daarenteen, sal aan die einde van die gebruikersessie verval wanneer die gebruiker die
 • Koekies bevat gewoonlik nie inligting wat 'n gebruiker persoonlik sal identifiseer nie, maar die persoonlike inligting wat ons oor u stoor, kan gekoppel word aan die inligting wat in koekies gestoor en van koekies verkry is.
 • Ons gebruik koekies vir die volgende doeleindes:
  • Verifikasie - Ons gebruik identifiseer-koekies om herhalende besoekers te identifiseer wanneer u ons webwerf besoek en navigeer.
  • Status - Ons gebruik identifiseer-koekies om ons te help bepaal of u op ons webwerf ingeteken is.
  • Winkelwaentjie - Ons gebruik identifiseer-koekies om die status van u te handhaaf terwyl u ons webwerf navigeer.
  • Verpersoonliking - Ons gebruik identifiseer-koekies om inligting oor u voorkeure te stoor en ons webwerf vir u te verpersoonlik.
  • Sekuriteit - Ons gebruik identifiseer-koekies as 'n element van die sekuriteitsmaatreëls wat gebruik word om u gebruikerrekeninge te beskerm, insluitend die voorkoming van bedrieglike gebruik van aanmeldbesonderhede inskrywings en om ons webwerf en dienste oor die algemeen te beskerm.
  • Analise - Ons gebruik identifiseer-koekies om ons te help om die gebruik en prestasie van ons webwerf en dienste te analiseer.

 

BESTUUR VAN KOEKIES

Die meeste webblaaie laat jou toe om koekies te aanvaar en uit te vee. Die metodes om dit te doen, wissel van webblaaie tot webblaaie, en van weergawe tot weergawe. U behoort egter beheer oor die blokkering en verwydering van koekies via hierdie skakels te kry:

CHROME - chrome://settings/content/cookies

FIREFOX - about:preferences#privacy

OPERA - Settings > Advanced > Privacy & Security > Site Settings > Cookies

Internet Explorer - ?

Microsoft Edge - ? @Johnny Dunhin moet ons al die browsers hier insit?

2.6 Blokkering van alle koekies mag 'n negatiewe impak hê op die bruikbaarheid van baie webwerwe.

2.7 As u koekies blokkeer, sal u nie al die funksies op ons webwerf kan gebruik nie.

 

KOPIEREGKENNISGEWING

  • Kopiereg © [ Solidariteit Helpende Hand is ‘n geregistreerde handelsmerk en deel van die Solidariteit Beweging. Kopiereg 2021 Solidariteit Helpende Hand. Bepalings en voorwaardes].
  • Behoudens die uitdruklike bepalings van hierdie kennisgewing, besit en beheer HH, saam met ons lisensiehouers, alle kopiereg en ander intellektuele eiendomsregte wat op ons webwerf verskyn.
  • Alle kopiereg en ander intellektuele eiendomsregte op ons webwerf en die materiaal op ons webwerf is voorbehou.
  • Kopiereglisensie
   • U mag:
    • bladsye van ons webwerf in 'n webblaaier besigtig;
    • bladsye van ons webwerf aflaai vir kasgeheue-doeleindes (caching) in 'n webblaaier;
    • klank- en video-lêers vanaf ons webwerf stroom.
   • Behalwe soos uitdruklik deur die ander bepalings van hierdie beleid toegelaat (3.5 paragraaf 2), mag u nie enige materiaal van ons webwerf aflaai, uitdruk of enige sodanige materiaal op u rekenaar stoor nie.
   • U mag ons webwerf slegs vir u eie persoonlike doeleindes gebruik en nie vir enige ander doel soos vir kommersiële voordeel nie
   • Behalwe soos uitdruklik deur hierdie toegelaat, mag u nie die webblad redigeer of andersins wysig nie.

 

Intellektuele Eiendom en Beperkings op Gebruik

Hierdie webwerf bevat inligting wat deur HH besit of wat aan HH gelisensieer is, insluitend, maar nie beperk nie tot teks, ontwerp, uitleg, grafika, organisering, digitale omskakeling en ander inligting wat met die webwerf verband hou. Hierdie inligting word beskerm ingevolge die toepaslike wette op intellektuele eiendom. Duplisering, verspreiding, publikasie of enige ander gebruik, behalwe in ooreenstemming met die volgende paragraaf, is streng verbode.

 

’n Nie-eksklusiewe, nie-oordraagbare, herroepbare lisensie word aan u toegestaan. Toegang tot en gebruik van hierdie webwerf is streng ooreenkomstig hierdie bepalings. U mag hierdie webwerf slegs gebruik vir persoonlike, niekommersiële doeleindes; en om inligting van die webwerf af te laai of uit te druk vir persoonlike, niekommersiële doeleindes alleenlik, met dien verstande dat alle kopiereg en ander kennisgewings aangaande intellektuele eiendom wat daarin berus onveranderd bly.

 

Skakels

U mag nie ’n skakel na ’n kwaadwillige of onwenslike webwerf vanaf hierdie webwerf skep nie.

 

LISENSIE OM WEBWERF TE GEBRUIK

  • Tensy u die relevante kopiereg van die materiaal besit of beheer, mag u nie:
   • materiaal van ons webwerf herpubliseer nie (insluitend herpublikasie op 'n ander webwerf);
   • materiaal van ons webwerf verkoop, ver of 'n sublisensie toestaan nie;
   • enige materiaal vanaf ons webwerf in die openbaar vir kommersiële doeleindes vertoon nie;
   • materiaal afkomstig van ons webwerf vir kommersiële doeleindes gebruik nie; of
   • materiaal van ons webwerf herverdeel nie.
  • Ons behou die reg voor om toegang tot gedeeltes van ons webwerf, of selfs tot ons hele webwerf, na goeddunke te beperk. U mag nie enige toegangsbeperkingsmaatreëls op ons webwerf omseil of probeer omseil nie.

 

AANVAARBARE GEBRUIK

  • U mag nie:
   • op enige manier ons webtuiste gebruik of enige aksie onderneem wat skade aan die webwerf veroorsaak, of kan veroorsaak, of waardedaling van die prestasie, beskikbaarheid of toeganklikheid van die webwerf teweegbring nie;
   • ons webwerf op enige manier gebruik wat onregmatig, onwettig, bedrieglik of skadelik is, of verband hou met enige onregmatige, onwettige, bedrieglike of skadelike doelwitte of aktiwiteite nie;
   • ons webwerf gebruik om enige materiaal wat bestaan uit (of gekoppel is aan) , aan te bied, uit te stuur, te publiseer of te versprei nie;
   • toegang tot ons webwerf verkry of dit met enige robot, spinnekop of ander outomatiese middele skraap nie, behalwe vir die doel van indeksering van soekenjins;
   • data gebruik wat vanaf ons webwerf versamel word vir enige direkte bemarkingsaktiwiteit (insluitend bemarking sonder beperking via direkte pos, e-pos, telefonies of per SMS).
  • u mag nie data gebruik wat vanaf ons webwerf versamel is om individue, maatskappye of ander persone of entiteite te kontak nie; en
  • u moet verseker dat alle inligting wat u deur ons webwerf of in verband met ons webwerf aan ons verskaf waar, akkuraat, teenswoordig en volledig is en nie misleidend van aard is nie.

 

BEPERKTE WAARBORGE

  • Ons waarborg of nie:
   • die volledigheid of akkuraatheid van die inligting wat op ons webwerf gepubliseer is nie;
   • dat die materiaal op die webwerf op datum is nie; of
   • dat die webwerf of enige diens op die webwerf beskikbaar sal bly nie;
  • Ons behou die reg voor om enige of al ons webtuistedienste te staak of te verander, en om te enige tyd en na goeddunke, sonder enige kennisgewing of verduideliking dit staak om ons webwerf te publiseer; en behalwe in die mate waarin uitdruklik anders in hierdie bepalings en voorwaardes bepaal word, sal u nie geregtig wees op enige vergoeding of ander betaling by beëindiging of wysiging van enige webtuistedienste, of as ons publikasie van die webwerf staak nie.
  • Tot die maksimum mate wat deur toepaslike wetgewing toegelaat word, sluit ons alle voorstellings en waarborge uit wat verband hou met die onderwerp van hierdie bepalings en voorwaardes, ons webwerf en die gebruikmaking van ons webwerf.

 

BEPERKINGS EN UITSLUITINGS VAN AANSPREEKLIKHEID

  • Niks in hierdie bepalings en voorwaardes sal: Hierdie sin lees snaaks, wil net seker maak beteken dit dat ons wel NIE verantwoordelikheid neem nie?
   • enige aanspreeklikheid vir dood of persoonlike besering as gevolg van nalatigheid beperk of uitsluit nie;
   • enige aanspreeklikheid vir bedrog of wanvoorstelling beperk of uitsluit nie;
   • enige aanspreeklikhede op enige manier beperk wat nie ingevolge toepaslike wetgewing toegelaat word nie; of
   • enige aanspreeklikhede wat ingevolge die toepaslike wetgewing nie uitgesluit mag word nie.
  • In die mate dat ons webwerf en die inligting en dienste op ons webwerf gratis verskaf word, sal ons nie aanspreeklik wees teenoor u ten opsigte van enige verliese of skade van wat watter aard ook al wat voortspruit uit enige gebeurtenis buite ons redelike beheer nie.
  • Ons sal nie aanspreeklik wees teenoor u ten opsigte van enige sakeverliese nie, insluitende (sonder beperking) die verlies aan, of skade aan winste, inkomste, gebruik, produksie, verwagte besparing, besigheid, kontrakte, handelsgeleenthede of klandisiewaarde nie.
  • Ons sal nie aanspreeklik wees teenoor u ten opsigte van enige verlies of korrupsie van enige data, databasis of sagteware nie.
  • Ons sal nie aanspreeklik wees teenoor u ten opsigte van enige verliese wat mag materialiseer as gevolg van gebeurtenisse buite ons redelike beheer nie.
  • Ons sal nie aanspreeklik wees teenoor u ten opsigte van enige spesiale, indirekte of gevolglike verlies of skade nie.
  • U aanvaar dat ons ’n belang het om die persoonlike aanspreeklikheid van ons amptenare en werknemers te beperk en met inagneming van daardie belang erken u dat ons ’n beperkte aanspreeklikheidsentiteit is en dat u geen eis persoonlik teen ons amptenare of werknemers sal instel ten opsigte van enige verliese wat u in verband met die webwerf of hierdie bepalings en voorwaardes ly nie.

 

SKENDINGS VAN HIERDIE BEPALINGS EN VOORWAARDES

Behoudens ons ander regte ingevolge hierdie bepalings en voorwaardes en indien u hierdie bepalings en voorwaardes op enige manier oortree of indien ons redelikerwys vermoed dat u hierdie bepalings en voorwaardes op enige manier oortree het, mag ons:

 • een of meer formele waarskuwings aan u stuur;
 • u toegang tot ons webwerf tydelik opskort;
 • u permanent verbied om toegang tot ons webwerf te verkry;
 • rekenaars wat u IP-adres gebruik blokkeer om toegang tot ons webwerf te verkry;
 • enige of al u internetdiensverskaffers kontak en versoek dat hulle u toegang tot ons webwerf blokkeer;
 • regstappe teen u instel.
 • Waar ons u toegang tot ons webwerf of 'n deel van ons webwerf opskort, verbied of blokkeer, mag u geen stappe doen om sodanige opskorting, verbod of blokkasie te omseil nie (insluitend sonder beperking, die skep en / of gebruik van 'n ander rekening.)

 

VARIASIE

  • Ons mag hierdie bepalings en voorwaardes van tyd tot tyd hersien.
  • Die hersiene bepalings en voorwaardes sal geld vir die gebruik van ons webwerf vanaf die datum van publikasie daarvan op die webwerf. U doen hiermee afstand van enige reg wat u andersins mag gehad het om in kennis gestel te word, of om toestemming te gee vir hersienings van hierdie bepalings en voorwaardes.
  • Indien u nie met hierdie bepalings en voorwaardes saamstem nie, moet u gebruik van die webwerf onmiddellik gestaak word.

 

MAGTIGING

  • U stem hiermee in daartoe dat ons ons regte en / of verpligtinge ingevolge hierdie bepalings en voorwaardes mag toewys, oordra, subkontrakteer of andersins hanteer.
  • U mag nie sonder ons skriftelike toestemming vooraf enige van u regte en / of verpligtinge ingevolge hierdie bepalings en voorwaardes toewys, oordra, subkontrakteer of andersins hanteer nie.

 

SKEIBAARHEID

  • Indien 'n bepaling van hierdie bepalings en voorwaardes deur enige hof of ander bevoegde owerheid bepaal word as synde onwettig en / of onafdwingbaar, sal die ander bepalings van krag bly.
  • Indien enige onwettige en / of onafdwingbare bepaling van hierdie bepalings en voorwaardes wettig of afdwingbaar sou wees as 'n deel daarvan geskrap word, sal daardie gedeelte as verwyder geag wees en die oorblywende bepaling sal van krag bly.

 

DIE REGTE VAN DERDE PARTYE

  • 'n Kontrak ingevolge hierdie bepalings en voorwaardes is slegs tot ons en u voordeel, en dit is nie bedoel vir die voordeel van of afdwinging daarvan deur enige derde party nie.
  • Die uitoefening van die partye se regte ingevolge 'n kontrak in ooreenstemming met hierdie bepalings en voorwaardes is nie onderworpe aan die toestemming van enige derde party nie.

 

REG EN JURISDIKSIE

  • Hierdie bepalings en voorwaardes sal onderworpe wees aan en uitgelê word in ooreenstemming met die Suid-Afrikaanse reg.
  • Enige geskille met betrekking tot hierdie bepalings en voorwaardes sal onderworpe wees aan die [uitsluitlike] jurisdiksie van die Suid-Afrikaanse howe.

 

STATUTÊRE EN REGULATORIESE BESONDERHEDE

  • Ons is geregistreer in [Solidariteit Beweging Handelsmerke (Edms)Bpk]; U kan hierdie weergawe van die register by [ Solidariteit Beweging Handelsmerke (Edms)Bpk as eienaar aangevra Ons registrasienommer is [TA3248379].
 • Ons BTW-nommer is [nommer].

 

Klagtes

 • Indien enige gebruiker ʼn klagte/grief oor ʼn ander gebruiker se kommentaar/profiel indien, sal dit deur #HelpJag ondersoek word.
 • Die voorkeurmeganisme vir kommentaar- en profielbeheer is die oordeel van ander gebruikers wat onvanpaste kommentaar/profiele aanmeld met behulp van die ingeboude klagtemeganisme.
 • Die funksionaliteit waarmee klagtes aan #HelpJag gerig kan word, is geleë in die Kommentaar-blokkie onderaan elke artikel, by die skakel “Rapporteer”.
 • Kommentaar waaroor ‘n sekere aantal klagtes ontvang is, soos van tyd tot tyd deur die redaksie bepaal, word normaalweg verwyder.
 • Kommentaar waaroor deeglik gemotiveerde klagtes ontvang word, selfs in die afwesigheid van klagtes van ander kommentators, word na meriete beoordeel.
 • Met die aanvaarding van hierdie bepalings en voorwaardes aanvaar lesers dat hul kommentaar/profiel gewysig of verwyder mag word indien dit nie aan hierdie bepalings voldoen nie.
 • Indien ‘n gebruiker hom/haarself herhaaldelik skuldig maak aan die oortreding van hierdie bepalings, kan hy/sy permanent geblokkeer word om weer op #HelpJag kommentaar te lewer of om ʼn profiel te skep.

 

Donasies

 • Deur aan te dui op die #HelpJag webtuiste dat die gebruiker ‘n donasie wil maak stem die gebruiker in tot die bindende Bepalings en Voorwaardes.
 • Solidariteit Helpende Hand sal die gebruiker se donasies gebruik met die organisasie se eie diskresie maar steeds binne die gestelde liefdadigheidsoogmerke.
 • Alle betalings vir skenkings sal deur middel van elektroniese fonds oorbetalings (‘EFT’s’) geskied en is die verantwoordelikheid van die gebruiker om daardie betaling te maak.
 • Indien ‘n gebruiker aandui dat die gebruiker ‘n donasie deur die #HelpJag webtuiste wil maak bevestig die gebruiker dat hy/sy ingevolge en onderhewig aan alle wetgewing van die Republiek van Suid-Afrika sodoende dit maak.
 • Indien die gebruiker bewus word van enige bedrog op hul bankkaart vrywaar die gebruiker vir Solidariteit Helpende Hand van enige aanspreeklikheid in hierdie verband omdat die #HelpJag webtuiste nie self betalings bewerkstellig nie.
 • Indien die gebruik bewus word van enige bedrog op hul bankkaart is dit die gebruiker se verantwoordelikheid om die betrokke finansiële dienste verskaffer te kontak en daarvan in kennis te stel.
 • #HelpJag benodig die volgende inligting om ‘n donasie te aanvaar:
  • Naam en van
  • Adres
  • Epos adres
  • Besonderhede van skenking
  • Besonderhede van jag
  • Permit besonderhede
 • #HelpJag gebruik hierdie inligting om die donasie te verwerk.
 • Dit is die gebruiker se verantwoordelikheid om te verseker dat die inligting wat die gebruiker verskaf waar en korrek is.
 • Indien die gebruik ‘n fout begaan het met betrekking tot die donasie kan die gebruik Solidariteit Helpende Hand kontak by [email protected].
 • Solidariteit Helpende Hand moet binne 14 (VEERTIEN) dae in kennis gestel.

 

ONS BESONDERHEDE

  • Hierdie webwerf word besit en bedryf deur HH.
  • Ons is in Suid-Afrika onder registrasienommer 046-086-NPO geregistreer, en ons geregistreerde kantoor is by HH se hoofkantoor 1240 John Vorster Dr, Irene, Centurion, 0149 Ons hoofkantoor is op die 1240 John Vorster Dr, Irene, Centurion, 0149
  • U kan ons kontak:
 1. per pos, na Posbus 11760, Centurion, 0046; ons moet nuwe posbus hier insit as dit ook verander het met die trek asb
 2. gebruik ons webwerf kontakvorm;www.helpendehand.co.za
 3. telefonies by  012 111 8360
 4. per e-pos, met behulp van [email protected].

 

 

 

Bepalings en Voorwaardes wat geld vir die #HelpJag - kompetisie

 1. Om vir die pryse in aanmerking te kom, moet jy ’n skenking aan die #Helpjag-projek, ten bate van die Kosblikkie-projek maak.
 2. Die reëls en inligting op hierdie kompetisieblad maak deel uit van die bepalings en voorwaardes vir deelname.
 3. Deelname aan die kompetisie impliseer aanvaarding van alle bepalings, reëls en voorwaardes en die organiseerders van die projek bied slegs die pryse aan en aanvaar geen kostes vir wenners om die pryse te bekom nie.
 4. Werknemers van die Solidariteit Beweging, HuntEx en verwante borge en hul gesinslede is uitgesluit by hierdie kompetisie.

5.HuntEx en die organiseerders van die #Helpjag-projek  behou die reg voor om ʼn onderhoud met die wenners te voer, foto’s te neem en dit te publiseer in ’n verskeidenheid van media vir ’n onbepaalde tyd.

 1. Alle inskrywings word die eiendom van die #Helpjag-projek en sal vir toekomstige promosiedoeleindes in ʼn databasis vasgelê word.
 2. Pryse kan nie vir kontant omgeruil word nie.
 3. Wenners moet bo 18-jarige ouderdom wees.
 4. Alle deelnemers vrywaar die organiseerders van die #Helpjag-projek,HuntEx, sowel as die borge en agentskappe wat by hierdie promosie betrokke is, van enige skade en/of koste voortspruitend uit eise wat die deelnemer mag hê of opdoen deur deelname aan die kompetisie en/of die benuttig van die prys.
 1. Slegs een inskrywing per deelnemer sal voldoende wees.
 2. Die kompetisie sal oop wees vanaf 26 April 2018 tot 29 April 2018.
 3. Indien Solidariteit Helpende Hand nie daarin slaag om ʼn pryswenner binne vyf werksdae na die finale trekking per e-pos of telefonies in die hande te kry nie, sal ʼn ander wenner aangewys word.
 4. Die trekking om die pryswenner aan te wys, sal voor einde Mei 2018 plaasvind.
 5. Die organiseerders van die #Helpjag-projek en sy vennote is nie aanspreeklik vir enige tegniese fout wat daartoe kan lei dat ’n inskrywing nie suksesvol ingedien word nie. Die organiseerders van die #Helpjag-projek aanvaar geen verantwoordelikheid vir inskrywings wat onafgelewer is, verlore raak of vertraag word nie. Bewys van stuur is nie bewys van ontvangs nie. ʼn Inskrywer moet self ontvangs van sy/haar inskrywing bevestig.