PRIVAATHEIDSBELEID

DEFINISIES

Waar ons vereis in die dokument verwys na Helpende Hand (HH) verwys ons na:

•       HH Helpende Hand MSW (SHH);

•       Die Helpende Hand Studie Trust (HHST);

•       Helpende Hand Sake Edms Bpk. (HHS)

  1. Anonieme inligting: Anonieme inligting beteken inligting wat nie direk of indirek geïdentifiseer kan word nie, en nie redelikerwys gebruik kan word om 'n individuele besoeker te identifiseer nie.
  2. Aansoek: Aansoek beteken 'n program of diens wat deur HH bedryf word (of namens HH) wat op verskeie aanlyn, mobiele of ander platforms en omgewings vertoon kan word, insluitende dié wat deur derde partye bedryf word, wat ons in staat stel om direk met ons besoekers te kommunikeer.
  3. Kinders: Kinders beteken individue wat ons geïdentifiseer het wat nie wetlik weens hulle ouderdom toestemming mag verleen vir die insameling en verwerking van hul persoonlike inligting nie. In Suid-Afrika verwys die term "kinders" na individue onder 18 jaar.
  4. Databestuurder: Die databestuurder is die filiaal of geaffilieerde entiteit van HH wat verantwoordelik is vir die persoonlike inligting wat binne die bestek van hierdie beleid ingesamel en gebruik word.
  5. Dataverwerker: 'n Dataverwerker is 'n persoon of entiteit wat persoonlike inligting namens 'n data-kontroleerder (of data-beheerder) verwerk en slegs dataverwerking kan uitvoer soos deur die databeheerder aangedui.
  6. IP-adres: 'n IP-adres word geassosieer met die toegangspunt waardeur u die internet betree en word tipies beheer deur u internetdiensverskaffer (ISP), u maatskappy of u universiteit. Ons kan IP-adresse gebruik om inligting te versamel oor die frekwensie waarmee ons besoekers verskillende dele van ons webwerwe en toepassings besoek, en ons kan IP-adresse met persoonlike inligting kombineer.
  7. Ouer: Ouer beteken 'n ouer of wettige voog.
  8. Persoonlike inligting: Persoonlike inligting beteken inligting wat direk of indirek 'n bepaalde individu identifiseer, soos die individu se naam, posadres, e-posadres en telefoonnommer. Wanneer anonieme inligting direk of indirek met persoonlike inligting geassosieer word, word die gevolglike inligting ook as persoonlike inligting behandel.
  9. Openbare forums: Ons webwerwe en toepassings kan boodskapborde, gesprekHHladsye, blogs, klaskamers, sosiale gemeenskapsomgewings, profielbladsye en ander forums bied wat nie 'n beperkte gehoor het nie. As u persoonlike inligting verskaf wanneer u enige van hierdie opsies gebruik, kan daardie persoonlike inligting openbaar gemaak word en andersins openbaar gemaak word sonder beperking op die gebruik daarvan deur ons of deur 'n derde party.
  10. Sosio -Ekonomiese en emosionele Inligting: kontakbesonderhede, gesondheid, geloof, finansiële inligting, emosionele welstand, werskepping, gesinsomstandighede, verblyf, taal, huwelikstatus, kriminele rekord, rybewys, persone met